Interim management

het beste resultaat voor uw organisatie

Teamleider Servicecentrum

Periode: oktober 2009 – december 2010

Opdrachtgever: Logius

Logius
Als onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is Logius de regieorganisatie die samen met klanten, partners en leveranciers de e-overheid groot maakt. Dit doet Logius door te zorgen voor overheidsbrede, samenhangende ICT-producten. Of het nu gaat om digitale dienstverlening aan burgers, aan bedrijven of samenwerking tussen overheden. Logius stimuleert organisaties met een publieke taak om deze producten breed toe te passen. Logius is verantwoordelijk voor het beheer en de verbetering van de overheidsbrede ICT-producten en diensten. Zo is Logius de drijvende kracht achter de digitale overheid.

Resultaat:
Het professionaliseren en het insourcen van het servicecentrum met als doel het klantcontact centraal te stellen.

Taken:

  • Begeleiden overdracht team tactisch beheerders
  • Leiding geven aan klantenservice (20 medewerkers)
  • Insourcen klantenservice
  • Aansturing extern callcenter