Interim management

het beste resultaat voor uw organisatie

Competenties

Innerlijk vuur / gedrevenheid

Ik heb een grote innerlijke aandrijfmotor, zo noem ik mijn gedrevenheid. Ik drijf mezelf aan tot positiviteit, actie en initiatief. Ik spoor mijzelf aan, moedig mijzelf aan en neem anderen (uw medewerkers) daarin mee.

Verbinden

Ik zorg dat ik de ander begrijp voordat hij mij gaat begrijpen. Samen onderzoek ik met de ander wat zinvol is voor hem en voor de organisatie. In dat onderzoek ben ik begripvol en respectvol. Hierdoor geef ik en krijg ik vertrouwen en leg ik de verbinding tussen zinvol zijn en organisatie doelen. 

Overtuigen

Ik ben goed in staat om instemming te verkrijgen of overeenstemming te bewerkstelligen. Ik weet mensen te enthousiasmeren en te inspireren voor een idee of plan. Ik weet mijn invloed aan te wenden wanneer medewerkers bij aanvang minder enthousiast zijn, niet in beweging zijn te krijgen voor mijn idee of zelfs kritisch zijn en weerstand vertonen.

Delegeren

Taken en verantwoordelijkheden geef ik makkelijk door aan een ander, rekening houdend met de interesse, ambitie, ontwikkeling en competentie van medewerkers. Hierin ben ik mijzelf altijd bewust van mijn (eind)verantwoordelijkheid.

Communicatie

Ik luister aandachtig en actief. Ideeën en meningen geef ik in woord en op schrift in toepasselijke en begrijpelijke taal, ondersteund door goede lichaamstaal goed afgestemd op de ander. Uit de manier waarop ik communiceer kan de ander naast mijn intentie ook mijn gedrevenheid en betrokkenheid opmaken. 

Analyseren

Ik verdrink niet in wat er op mij afkomt in de werkomgeving. De complexe vraagstukken categoriseer ik en daarin leg ik eenvoudig verbanden. Hierin kan ik makkelijk taken zelfstandig uitstippelen en snel uitvoeren.