Interim management

het beste resultaat voor uw organisatie

Teamleider Accountmanagement

Periode: april 2011 – april 2012

Opdrachtgever: Logius

Logius
Als onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is Logius de regieorganisatie die samen met klanten, partners en leveranciers de e-overheid groot maakt. Dit doet Logius door te zorgen voor overheidsbrede, samenhangende ICT-producten. Of het nu gaat om digitale dienstverlening aan burgers, aan bedrijven of samenwerking tussen overheden. Logius stimuleert organisaties met een publieke taak om deze producten breed toe te passen. Logius is verantwoordelijk voor het beheer en de verbetering van de overheidsbrede ICT-producten en diensten. Zo is Logius de drijvende kracht achter de digitale overheid.

Resultaat:
Het opzetten en aansturen van het team accountmanagers en businessconsultants. Daarnaast verantwoordelijk voor het binnenhalen van de financiering.

Taken:

  • Aansturen van het team accountmanagers en businessconsultants
  • Coaching en professionalisering van het team
  • Ontwerpen en implementeren proces Behoeftemanagement en Relatiemanagement
  • Verantwoordelijk voor het binnenhalen van de financiering van de producten bij Logius (70 mln.)
  • Opstellen teamplan AM en jaarplan Dienstverlening
  • Input leveren voor jaarplan Logius en verantwoording
  • Inbedding strategisch marketingplan
  • Crisismanagement (Diginotar)