Interim management

het beste resultaat voor uw organisatie

Marketing Manager

Periode: september 1997 – juli 2000

Opdrachtgever: IMAG

Taken:

  • Ontwikkelen en implementeren marketingstrategie/beleid
  • Marketingplanning en coördinatie uitvoering marketingactieplannen
  • Coachen van medewerkers op het gebied van marketing en verkoop
  • Genereren en monitoren van prospects (o.a. bouw subsidiesysteem)
  • Opzetten en implementeren relatiebeheersysteem
  • Verrichten marktonderzoek
  • Marketingcommunicatie
  • Opzetten en onderhouden internetsite