Interim management

het beste resultaat voor uw organisatie

Verandermanager

Periode: oktober 2017 – oktober 2018

Opdrachtgever: Wigo4it

Wigo4it is de coöperatie van de sociale diensten van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht op het gebied van informatievoorziening.

Resultaat
Het borgen van alle noodzakelijke voorwaarden voor de doorontwikkeling van Edison binnen Wigo4it en zorgdragen dat bestaande- en nieuwe werkprocessen onverstoord kunnen doorgaan.

De verandermanager fungeert als verbinder tussen het programma Edison en de staande organisatie Wigo4it, zodat vanaf 1 oktober 2018 sprake is van een geïntegreerde organisatie en werkwijze. Hierbij gaat het om het , op een praktische wijze, vormgeven  van een organisatiebrede verandering en implementatie  met oog voor zowel de ‘harde’ als de ‘zachte kanten’, zoals de acceptatie, communicatie, aanpassen van procedures, opstellen werkinstructies, het creëren van draagvlak en het managen van de impact.