Interim management

het beste resultaat voor uw organisatie

Interim Manager

Periode: juni 2019 – oktober 2020

Opdrachtgever: Stichting MedMij

Stichting MedMij

Stichting MedMij is opgericht met als doel mensen meer regie te geven over hun eigen gezondheid door gegevensuitwisseling volgens het MedMij Afsprakenstelsel mogelijk te maken en te stimuleren. Deze uitwisseling vindt plaats via een PGO, een persoonlijke gezondheidsomgeving. Alle organisaties die aantoonbaar aan MedMij voldoen, mogen het MedMij-label gebruiken.

Taken

  • Opzetten en inrichten van de stichting;
  • Opstellen en implementeren jaarplan en jaarbegroting;
  • Dragen financiële verantwoordelijkheid voor de stichting;
  • Aanvragen subsidiegelden en regelen contracten financiers;
  • Opzetten en implementeren HRM en control;
  • Leidinggeven aan interne en externe medewerkers;
  • Inbedding programma MedMij in de lijnorganisatie;
  • Uitvoering geven aan het opdrachtgeverschap en contracten beheerorganisaties;
  • Eindverantwoordelijk voor de realisatie, continuïteit en ontwikkeling van de doelen en activiteiten binnen de stichting.