Interim Manager Stichting MedMij

Periode: juni 2019 – heden

Opdrachtgever: Stichting MedMij

Stichting MedMij

Stichting MedMij is opgericht met als doel mensen meer regie te geven over hun eigen gezondheid door gegevensuitwisseling volgens het MedMij Afsprakenstelsel mogelijk te maken en te stimuleren. Deze uitwisseling vindt plaats via een PGO, een persoonlijke gezondheidsomgeving. Alle organisaties die aantoonbaar aan MedMij voldoen, mogen het MedMij-label gebruiken.

Taken