Interim management

het beste resultaat voor uw organisatie

Implementatiemanager PGB 2.0

Periode: januari 2019 – april 2019

Opdrachtgever: ICTU

ICTU
ICTU is een onafhankelijke advies- en projectenorganisatie binnen de overheid. ICTU helpt overheden bij het verbeteren van hun dienstverlening met ICT, in dienst van het openbaar bestuur. Samen met opdrachtgevers realiseert ICTU kwalitatief hoogwaardige digitale dienstverlening. ICTU verbindt kennis aan kunde, en oplossingen aan vraagstukken. Met oog voor de balans tussen techniek en gebruik, tussen innovatie en werkbare oplossingen. Zodat burgers en bedrijven zaken die ze doen met de overheid veilig en makkelijk digitaal kunnen afhandelen. ICTU is in 2001 opgericht als overheidsstichting zonder winstdoel.

Resultaat
Het helpen implementeren en aansluiten van gemeenten en zorgkantoren op PGB 2.0.
In opdracht van het ministerie van VWS wordt het PGB 2.0-systeem ontwikkeld, een gebruiksvriendelijk portaal voor mensen met een pgb en voor hun zorgverleners. Hier kunnen zij zelf hun administratie rondom het pgb regelen. Van het opstellen van een zorgovereenkomst tot het declareren van zorg. Snel, gemakkelijk, overzichtelijk én veilig.

Taken

  • Opstellen visie en rapportage implementatieondersteuning PGB 2.0
  • Opzetten implementatieondersteuning (o.a. opleidingen) voor aansluitende partijen (gemeenten en zorgkantoren)
  • In kaart brengen technische aansluitondersteuning PGB 2.0
  • Het verbeteren van de dienstverlening aan klanten van aansluitende partijen (o.a. advisering inrichting klantenservices en uitbreiding doelgroepen)
  • Opzetten samenwerking met ketenpartners, VNG / VNG Realisatie en Zorgverzekeraars Nederland, voor grootschalige uitrol.