Interim management

het beste resultaat voor uw organisatie

Concern / Regio Marketing Manager

Periode: augustus 2000 – november 2006

Opdrachtgever: Kadaster

Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Dat geldt ook voor schepen, luchtvaartuigen en ondergrondse netwerken. Deze wettelijke taak borgt de rechtszekerheid: wat is van wie, waar lopen de grenzen. Ook verstrekt het Kadaster gegevens over energielabels en over de ligging van kabels en leidingen.

Taken:

  • Formuleren en ontwikkelen marketingstrategie/beleid
  • Marketingplanning
  • Leiding geven aan 5 medewerkers marketingservices en 2 accountmanagers
  • Functioneel aansturen van marketing- en serviceorganisatie (voorzitter overleg coördinatoren klantenservice en overleg accountmanagers)
  • Verbetering servicing klantenservice (o.a. telefonische bereikbaarheid, bezettingsgraad, invoeren VOIP, bouw kennissysteem, mystery shopping)
  • Verantwoordelijk voor afzetverhoging (500 % groei informatieproducten door ontwikkeling onlinesysteem en nieuwe doelgroepen)
  • Monitoren klanttevredenheidsonderzoek met een gemiddelde klanttevredenheidsscore van 7,5
  • Vertalen resultaten marktonderzoek in beleid en acties (INK-model)