Interim management

het beste resultaat voor uw organisatie

Verandermanager

Periode: januari 2011 – juli 2011

Opdrachtgever: Logius

Logius
Als onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is Logius de regieorganisatie die samen met klanten, partners en leveranciers de e-overheid groot maakt. Dit doet Logius door te zorgen voor overheidsbrede, samenhangende ICT-producten. Of het nu gaat om digitale dienstverlening aan burgers, aan bedrijven of samenwerking tussen overheden. Logius stimuleert organisaties met een publieke taak om deze producten breed toe te passen. Logius is verantwoordelijk voor het beheer en de verbetering van de overheidsbrede ICT-producten en diensten. Zo is Logius de drijvende kracht achter de digitale overheid.

Resultaat:
In het kader van de opdeling van de organisatie in 3 afdelingen, het uitwerken en implementeren van het afdelingsplan dienstverlening (accountmanagement, marketing & communicatie en servicecentrum).

Taken:

  • Coachen teamleider servicecentrum
  • Uitwerken en implementeren veranderopdracht Dienstverlening
  • Opstellen strategisch marketingplan