Verandermanager

Periode: oktober 2017 – heden
Opdrachtgever: Wigo4it

Wigo4it                                                                                                                  Wigo4it is de coöperatie van de sociale diensten van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht op het gebied van informatievoorziening.

Resultaat                                                                                                            Het borgen van alle noodzakelijke voorwaarden voor de doorontwikkeling van Edison vanaf Release 4.0 binnen Wigo4it en zorgdragen dat bestaande- en nieuwe werkprocessen onverstoord kunnen doorgaan.

De verandermanager fungeert als verbinder tussen het huidige programma en de staande organisatie, zodat vanaf release 4.0 sprake is van een geïntegreerde organisatie en werkwijze. Hierbij gaat het om het , op een praktische wijze, vormgeven  van een organisatiebrede verandering en implementatie  met oog voor zowel de ‘harde’ als de ‘zachte kanten’, zoals de acceptatie, communicatie, aanpassen van procedures, opstellen werkinstructies, het creëren van draagvlak en het managen van de impact.